Green IT

Green IT

Green IT is de verzamelnaam voor alle IT technologie / oplossingen welke (positief en/of negatief) bijdragen aan een of meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s).

De SDG’s omvatten zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze SDG’s zijn in 2015 afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland:

Sustainable Development Goals


Maar wat zijn de SDGs nou precies? Het volgende filmpje maakt dit duidelijk :

Global SDG’s

Hogeschool Windesheim heeft de SDG’s omarmd :

Windesheim & SDG’s

De focus van het lectoraat Energietransitie van Windesheim ligt op het verlagen van het energiegebruik (energie besparen). De energietransitie is nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en daarmee de opwarming van de aarde te beperken. Energie is nodig voor bijna alles wat we doen. De energietransitie is dus overal. Én van ons allemaal.

Hierna volgen een aantal voorbeelden en een drie-tal instrumenten waarmee jij je een beeld kan vormen van de SDG’s in relatie tot jouw project en/of organisatie.

1. Carbon Case Estimator : tool voor jouw project of start-up

De Carbon Case Estimator is ontwikkeld voor én door HBO-ICT studenten in opdracht van het Lectoraat Energietransitie van Hogeschool Windesheim. Eerstejaars studenten Windesheim HBO-ICT gebruiken de CCE om zich bewust te worden van de CO2-impact van hun project tooling en -keuzes.
De applicatie bestaat uit een front-end (de website), een backend waarin voor diverse situaties en applicaties de CO2-waardes zijn opgenomen, en een API om deze databron te ontsluiten. Er zijn diverse duurzaamheids- en inclusiviteitsprincipes toegepast.
De applicatie is onder andere
– gebouwd volgens green coding principes;
– hij is WCAG 2.2 compliant (inclusiviteit);
– hij is secure (en getest);
– draait op groene stroom (van de hostingpartij).
– bij het ontwerp van de website zijn human-centric design principes toegepast.
– daarnaast is voor het beheerproces GreenITIL gehanteerd.

2. Responsible Computing raamwerk

Een raamwerk om duurzaam IT op te zetten is Responsible Computing, een initiatief van de Open Group. In het handzame boekje Duurzame IT is geen illusie! van auteurs Laila Fettah, Ronald Meijer, Jan Schravesande en edwin van der Burg worden alle aspecten van ICT geanalyseerd.

Impact van Green IT op de SDGs

Technologie kan bijdragen aan elke SDG in zowel positieve als in negatieve zin.

Voorbeeld ; denk aan SDG Zero Hunger (2) : IT draagt bij door het automatiseren van landbouw. Bijvoorbeeld geautomatiseerde irrigatiesystemen of het monitoren van real-time weer.

Of bij SDG Education (4) : door het leveren van beter kwaliteit onderwijs in sectoren als IT en duurzaamheid. Ook kan de IT hierbij helpen door het leveren van beter studie materiaal in de landen die hier nog erg in achterlopen.

Een voorbeeld van de bijdrage aan de SDG Affordable & Clean Energy (7) – in negatieve zin – is het energieverbruik van zowel Data Centers als Bitcoin Mining:

Energie verbruik Bitcoin

Twee andere voorbeelden:

  • Mobiliteit: In de wereld is er veel vraag naar de productie van elektrisch vervoer. Denk hierbij aan personen auto’s zoals de Tesla en de Polestar, maar ook aan machinevoertuigen. Ook is er in deze branches veel vraag naar het refurbishen van de accu’s van de machines en voertuigen. Veel bedrijven kijken ook naar hoe ze energie kunnen hergebruiken, de NS doet dit bijvoorbeeld al om de energie die vrij komt bij het remmen op te slaan.
  • Gebouwen en huizen: De vraag naar zonnepanelen, windenergie en biomassa is de laatste jaren ook erg gestegen. Hierdoor komt er veel werk vrij voor bedrijven die zich bezighouden met het toepassen en / of het ontwikkelen van deze technologieën.

3. SDG / IT mapping

IT kan op vele manieren bijdragen aan de SDGs. De matrix hieronder weergeeft een weergave voor alle 17 SDGs met een bijbehorende actie lijnen die in naaste tabel beschreven wordt. Voor het volledige document en beschrijvingen wat de actielijnen inhouden klik hier.

Meer lezen over hoe Green IT kan helpen om een of meerdere SDG’s een stap in een organisatie verder te brengen? Beeld vormen of en hoe dit in je project past? Klik dan hier.

Green coding en de Future of Programming.

In het green.tech domein bestaat wel het inzicht dat er twee gebieden zijn waar groot impact gemaakt kan worden: bij het programmeren en gebruik van de hardware.
Green coding is een manier om energiebewust met software bouwen om te gaan. Zo bestaat er sinds 2023 de eerste versie van de Web Sustainability Guidelines gepubliceerd onder de W3C.

Een recent (april 2024) goed boek over dit onderwerp is Building Green Software van Anne Curie, Sarah Hsu & Sara Bergman.
Wil je weten welke programmeertaal meer of minder energie efficiënt is? Kijk dan hier : Energy Efficiency across Programming Languages. Dus als je een project begint, voor demo doelstellingen is Python ok, maar als je software bouwt voor de lange duur, of een groot publiek, kies iets anders!

Hardware en e-waste

85-90% van de CO2 emissie voor hardware zit in het maak- en vervoersproces. Daarnaast is er veel water nodig om de vaak zeldzame grondstoffen vrij te maken. Los van de condities waarin veel mensen moeten werken om met name de metalen te verkrijgen. Voor het maken van een “simpele” laptop gaat het al gauw om 850kgCO2e (bv een Fujitsu Userie7311). Bij smartphones kan dit nog hoger liggen. Andere hardware elementen als servers, routers etc. kosten veel grondstoffen, en verbruiken daarna veel stroom.

Een bijkomende uitdaging is dat hardware (nog) niet ontworpen wordt met duurzaam en circulair in gedachten. Circulariteit zou het mogelijk moeten maken om alle elementen die in het apparaat gestopt zijn, er ook weer uit te krijgen. Een voorbeeld van hardware waar hier al over nagedacht wordt is de Fairphone. Nog niet optimaal, maar het is een begin.

Er zijn een paar strategieën om met hardware om te gaan. Ze komen samen in het Circulair and Fair ICT Procurement (CFIT Framework) met 4 basisstrategiën: koop minder, koop beter, gebruik beter, gebruik langer. Dit alles met als doel om de investering in CO2 en grondstoffen zo optimaal mogelijk te gebruiken. Een paar powertips:
zet je hardware (laptops, servers etc.) UIT als je ze niet gebruikt,
gooi niets weg, zoek naar hergebruik, andere gebruiker etc.
lever hardware in bij een duurzaam inleverpunt of doneer aan Cliniclowns
ruim ook je digitale rommel op, verwijder niet gebruikte apps, gooi regelmatig email weg etc. etc. Beter voor je hardware en het milieu. (neem bijvoorbeeld eens deel aan een Digital Cleanup Day)

CSRD

In 2025 krijgt de eerste groep Nederlandse bedrijven de verplichting te rapporteren over hun milieu- en sociale impact. Deze maatregel, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geheten, is een grote stap voorwaarts richting het behalen van de klimaatdoelen en het creëren van een eerlijker en socialer speelveld.

De invoering zorgt voor allerlei wettelijke vereisten waaraan voortaan voldaan dient te worden. Veel organisaties zetten zich dan ook schrap voor opnieuw een golf van veranderingen, onder meer met betrekking tot hun werkprocessen, rapportages, systemen en manieren van werken.

Technology Providers en de SDG’s

Ook veel van de tech providers zijn al volop bezig met green IT en/of sustainability. Hieronder linkjes naar de tech partners die al aangegeven hebben hiermee bezig te zijn:

Microsoft werkt samen met het bedrijf Terramera om de ecologische voetafdruk van de landbouwsector te verkleinen terwijl er tegelijkertijd meer voedsel op tafel komt, en geld in de zakken van de zwaar getroffen boeren. Terramera maakt gebruik van de Microsft Azure Farmbeats technologie om zo big data te verzamelen uit meerdere bronnen waaronder Internet of Things sensoren, realtime weer patronen en GPS data. Lees er hier meer over.

De AWS Clean Energy Accelerator is de eerste accelerator van AWS die is gericht op het stimuleren van snelle groei van green IT innovaties. Het doel van de AWS Energy Accelerator is om startups die werken in schone energie te helpen hun impact te versnellen, toegang te krijgen tot extra middelen en hun bereik te vergroten.

Google heeft net als andere bedrijven een pagina over hun sustainability. Google geeft aan dat zij vanaf 2007 als bedrijf al ‘carbon neutraal‘ is en wil als bedrijf voor 2030 carbon vrij zijn. Dit wil Google bereiken door in meer dan 500 steden ruim 1 Gigaton aan CO2-uitstoot te verminderen. Door de steden te helpen met het meten en oplossingen te bieden voor het verlagen van de uitstoot van CO2. Zo maakt Google met behulp van Google Maps en A.I. de mogelijkheid voor steden om de uitstoot van transportatie binnen steden te verlagen.

Nederland en de SDG’s

Ook in Nederland zijn we erg druk met het bijhouden van de Sustainable development goals en er sluiten telkens meer bedrijven aan bij SDG Nederland om te werken aan de goals. Jaarlijks wordt er door het CBS een rapport opgesteld waar SDG’s bij gehouden worden. (Meest recentelijke rapport van 2021) Volgens dit rapport lopen we het meest achter op de volgende drie SDG’s (15 – Leven op land, 9 – industrie, innovatie en infrastructuur, 11 – duurzame steden en wonen). Nederland moet en gaat de komende jaren werken om hier verbetering in te leveren. Ook hierbij zal IT een rol in spelen om deze development goals te halen.

SDG 15 – Leven op land

Om een hogere score te halen op SDG 15 – Leven op land is het van belang dat we bescherming, herstel en duurzaam beheer hebben voor al het leven op land. De reden dat we hier het meest achter lopen is omdat dit ook de uitstoot van CO2, Methaan en lachgas betreft. Met nieuwe technologie zijn er wel manieren hoe dit tegen gegaan kan worden. AI technologie kan onderdeel van de oplossing worden om de uitstoot te verminderen. Vorig jaar presenteerde Boston Consulting Group hier een rapport over. Met behulp van AI kan er beter gemonitord en voorspeld worden. Uiteindelijk kan daardoor de uitstoot beter gereduceerd worden.

SDG 9.1 – Industrie, innovatie en infrastructuur: infrastructuur en mobiliteit

De tweede SDG waar Nederland erg slecht op scoort is SDG 9.1 – Industrie, innovatie en infrastructuur: infrastructuur en mobiliteit. Onder deze categorie zijn er twee onderdelen waar we vervolgens die voor deze lage score zorgen namelijk, het eerste onderdeel: CO2 uitstoot door nationale vluchtmaatschappijen. De Rijksoverheid is in samenwerking met de luchtvaart sector bezig met het verlagen van de CO2 uitstoot van de sector. De tweede sector is geluidshinder door verkeer en buren. Zo blijkt uit onderzoek van het RIVM dat 12,9% van de Nederlanders boven 16 last hebben van ernistige geluidshinder door verkeer en buren.

SDG 11 – Duurzame steden en wonen

De derde SDG waar Nederland lager in scoort is SDG 11- duurzame steden en wonen. Onder deze categorie zijn een paar dingen waar we laag op scoren. De hoeveelheid koop- en huurwoningen in Nederland is erg laag. Dit is een probleem wat al voor langere tijd speelt en wat ook voor erg hoge prijzen in de huizenmarkt zorgt. Het andere factor waarom Nederland lager scoort op deze SDG is vanwege het hoge aantal ervaringen van onaangenaamheden in de buurt. Zo ervaarde 18,5% van de Nederlandse bevolking in 2020 onaangenaamheden.

Auteur van deze pagina

Green IT Windesheim

Bertrand Weegenaar, hogeschooldocent en onderzoeker HBO-ICT Windesheim

linkedin tech radar

Mail: b.w.weegenaar@windesheim.nl

Loading…

To top