Technologie trends

Default Header Image

De 9 technologie trends spelen een belangrijke rol binnen iedere organisatie. Zo kan je eigenlijk niet meer een nieuwe ontwikkeling doen zonder gebruik te maken van één van de 9 technologie trends. Deze trends worden op verschillende werkvelden toegepast en spelen een belangrijke rol voor de innovatie van de technologische sector.

Windesheim Trends & Technology Radar

Kunstmatige Intelligentie (AI), ook wel bekend als Artificial Intelligence, is een tak van de informatica die zich richt op het creëren van systemen en machines die in staat zijn taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Deze taken omvatten zaken als leren, redeneren, probleemoplossing, spraakherkenning, visuele perceptie en nog veel meer.

Green Tech is een verzamelnaam voor verschillende technologieën die bijdragen aan een algemeen meer duurzame omgeving. Clean Tech wordt toegepast aan de hand van Sustainable Development Goals (SDG’s).

Future of Programming biedt de mogelijkheid om op een andere manier te programmeren dan in eerste instantie alleen mogelijk was. Zo zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op dit gebied waardoor het meer toegankelijker wordt voor gebruikers.

Next UI wordt gebruikt ter innovatie en verbetering van de gebruikersinterfaces (UI). Hierbij worden nieuwe ontwikkelingen gedaan om de UI gebruiksvriendelijker te maken maar ook om nieuwe functionaliteiten toe te voegen.

Future of Work biedt de mogelijkheid voor ontwikkeling van nieuwe trends voor bijvoorbeeld thuis werken. Zo zijn er aan de hand van deze trend nieuwe mogelijkheden ontwikkeld waardoor werknemers op een andere manier te werk kunnen gaan. Werknemers hoeven voortaan niet meer persee aan het werk op locatie maar kunnen ook bijvoorbeeld thuis werken.

Transaction to Interaction duidt op de verandering tussen een transactie gebonden relatie naar een relatie tussen organisatie en klant waarbij het persoonlijker wordt. Hierbij is het bereiken van winst minder belangrijk dan een goede band te hebben.

Cloud biedt organisaties en gebruikers de mogelijkheid om hardware, software en gegevens digitaal op te slaan. Zo kan cloud worden toegepast om hardware of software van een bedrijf tijdelijk te gebruiken. Maar ook kan cloud worden ingezet om bedrijfsgegevens of persoonlijke gegevens op te slaan.

Building trust is een trend die toegepast wordt ter bevordering van de algemene beveiliging bij organisaties en hun partners. Hierbij spelen belangrijke onderwerpen zoals het beschermen van klantgegevens, partnergegevens maar ook algemene beveiliging van de organisatie.

Quantum Computing is een trend die gebruik maakt van een ontzettende hoeveelheid rekenkracht waardoor veel dieper onderzoek gedaan kan worden. Doormiddel van Quantum Computing beschikt men over veel meer rekenkracht, dit wordt op verschillende manieren in gezet. Zo kunnen er veel nauwkeuriger voorspellingen worden gedaan maar ook beter onderzoek.

To top