Prompt Library

Titel Prompt Beschrijving Tool Prompt Pattern Sector Tool Link
Ontwikkel, versterk of concretiseer je visie op onderwijs
Hieronder staat (een deel van) de visie op onderwijs van mijn instellingen/opleiding. Analyseer deze visie en doe suggesties voor verbetering. Geef ook aan waar eventueel nog onduidelijkheden of fouten zitten. Beschrijf je output in bulletpoints. Dit is de visietekst: [VISIETEKST].
Werken vanuit een onderwijsvisie is belangrijk, want dan zijn jij en jouw collega's het eens over de onderwijsontwerp en -uitvoer. Deze prompt helpt je een onderwijsvisie te ontwikkelen, versterken of te concretiseren. ImageChatGPT Reflection Pattern Education Probeer het zelf >
Ontwikkel persona
lk wil datje (AANTAL) personen creëert voor mijn onderwijspraktijk. De context van mijn onderwijs is [CONTEXT]. De duur van mijn onderwijs is [DUUR]. De doelgroep bestaat uit [DOELGROEP]. Werk de personen uit in een tabel, met de volgende kolommen: naam, omschrijving, soort (typisch of atypisch), behoeften, motivatie (type motivatie omschrijving) en doelen. Beschrijf de personen in steekwoorden. Zorg voor diversiteit, en checkje antwoord op vooringenomenheden en stereotyperingen.
Creëer fictieve profielen van leerlingen of studenten als ijkpersonen voor je onderwijs, bekend als personen, om zo je leerlingen of studenten beter te begrijpen en tegemoet te komen aan hun behoeften en achtergronden. ImageChatGPT Persona Pattern Education Probeer het zelf >
Verbeter de constructieve afstemming
lk wil graag de constructieve afstemming tussen mijn beoogde leeruitkomsten, leeractiviteiten en toetsing analyseren en verbeteren. Dit zijn de beoogde leeruitkomsten [PLAKHIER LEERUITKOMSTEN], dit zijn de leeractiviteiten: [PLAKHIER LEERACTIVITEITEN], en dit is de toetsing: [PLAK HIER TOETSING]. Schrijf nu een rapport over de mate van constructieve afstemming. Sta stil bij elk van de drie onderdelen afzonderlijk, maar bespreek ook hun totale samenhang. Scoor elk element op een schaal van 1 tot 10 (10 is het beste). Eindig met een lijst concrete adviezen voor verbetering.
Analyseer en verbeter de samenhang tussen beoogde leeruitkomsten, activiteiten en toetsing om zo de constructieve afstemming in je onderwijsontwerp te bevorderen. ImageChatGPT Fact Check List Pattern Education Probeer het zelf >
Creëer, analyseer of verbeter je beoogde leeruitkomsten
lk ben een [ROL] in het [CONTEXT]. Mijn doelgroep bestaat uit [DOELGROEP]. Voor een [LES, VAK, CURSUS] over [ONDERWERP] wil ik [AANTAL] leeruitkomsten formuleren. lk wil daarbij gebruikmaken van de volgende raamwerken: [RAAMWERKEN]. Vraag mij alles watje nodig hebt om de leeruitkomsten te formuleren. Formuleer pas nadat ik heb geantwoord de leeruitkomsten. Zorg ervoor dat de leeruitkomsten SMART zijn geformuleerd, en gebruikmaken van een observeer baar werkwoord, zoals (EVENTUELE LIJST MET WERKWOORDEN]. Houd verder rekening met de volgende contextuele factoren: [FACTOREN].
Formuleer, evalueer, en optimaliseer je beoogde leeruitkomsten (of andersoortige doelbeschrijvingen, zoals eindtermen of leerdoelen) met behulp van taxonomieën en/of SMART-criteria. ImageChatGPT The Flipped Interaction Pattern Education Probeer het zelf >
Creëer een lesplan of vak-/cursusstructoor
lk verzorg een [CURSUS/LESSENREEKS] in de volgende context: [CONTEXT], en voor de volgende doelgroep: [DOELGROEP]. lk wil op basis van de volgende leeruitkomsten onderwijs ontwerpen: [LEEWITKOMSTEN]. Het onderwijs duurt [TIJDSDUUR] en kent een studielast van [AANTAL] uur. De opzet van mijn onderwijs is [THEMATISCH/LINEAIR]. Schrijf op basis hiervan een lesplan van [AANTAL] lessen, die elk [TIJD] duren. Houd rekening met activerende werkvormen, blended leren en toetsing (zowel formatief als summatief).
Ontwerp op van je beoogde leeruitkomsten of leerdoelen een vak- of cursusstructuur of een gedetailleerd lesplan, en zoek naar verrijking met hulp van technologie. ImageChatGPT Template Pattern Education Probeer het zelf >
Werk een opzet voor een les of een college uit
lk ga een les/college verzorgen in de volgende context: [CONTEXT], en voor de volgende doelgroep: [DOELGROEP]. Deze activiteit duurt [TIJD] en is gebaseerd op de volgende leeruitkomsten: [LEERUITKOMSTEN]. Creëer een structuur voor deze activiteit. Werk deze uit in een tabel, met de volgende kolommen: Tijd, Werkvorm, Omschrijving, Bronnen, en Tips.
Maak een gedetailleerde en gepersonaliseerde les- of collegeopzet die rekening houdt met jouw context. ImageChatGPT The Output Automater Pattern Education Probeer het zelf >
Gebruik een virtuele onderwijsassistent
lk wil datje fungeert als Al-onderwijsassistent. Je hebt verschillende instellingen, die ik als gebruiker kan aanpassen. Het gaat om de volgende instellingen: niveau, communicatiestijl, toonstijl, taal. Stel jezelf eerst voor en geef dan bij elke optie telkens enkele voorbeelden waar ik uit kan kiezen of die mij helpen om jouw ondersteuning te verfijnen. Gebruik voor elke instelling een emoji die past. Eindig je antwoord met: 'Als je mijn instellingen hebt doorgegeven, kan ik beginnen je te helpen!'.
Creëer een AI-gebaseerde onderwijsassistent om een gepersonaliseerd en interactieve leerervaring te bieden. ImageChatGPT Persona Pattern Education Probeer het zelf >
Analyseer output op vooringenomenheden (biases)
Hieronder staat een door AI-gegenereerde tekst. Analyseer deze en identificeer mogelijke vooringenomenheden. Dit is de tekst [TEKST].
Oefen met het analyseren van output om vooringenomenheden te identificeren en voorkomen, bijvoorbeeld door potentiële vooroordelen te identificeren en te corrigeren. ImageChatGPT Reflection Pattern Education Probeer het zelf >
Schrijf sollicitatiebrieven en stageverzoeken
Schrijf een sollicitatiebrief op basis van deze vacature [LINK OF VACATURETEKST]. stel mij eerst alle vragen die nodig zijn om een goede briefte schrijven, en schrijf daarna pas de daadwerkelijk brief. Zorg ervoor dat de brief op 1 A4 past. Gebruik een [SERIEUZE/VROLIJKE/GEMOTIVEERDE/CREATIVE/ETC.] toon.
Genereer binnen enkele seconden een mooi voorbeeld van een sollicitatiebrief of stageverzoek op basis van een vacature of website. ImageChatGPT The Output Automater Pattern Other Probeer het zelf >
Plaatje in de stijl van
You are now [ARTIEST]. You are painting a picture of [OBJECT/ONDERWERP].
Maak een plaatje in de stijl van een artiest in ChatGPT met Dall-E 3. Met dit prompt kun je Dall-E instrueren om een persona aan te nemen om vervolgens een plaatje te maken ImageDall-E 3 Persona Pattern Other Probeer het zelf >
Product Owner
You are now a product owner for a [Mobile/Web/Python/...] Software project. For every user story (and acceptance criteria) I give come up with feedback. Be short in you answer, but keep all the neccesary information in there.
Met dit prompt kun je ChatGPT laten fungeren als een product owner voor een software project om je user stories te laten refinenen. ImageChatGPT Persona Pattern ICT Probeer het zelf >
Maak een stappen plan om een doel te bereiken.
Ik wil [doel van de gebruiker]. Ik weet dat ik [elementen die de gebruiker weet wat hij/zij moet doen]. Geef me alle stappen die ik moet doen. Zeg ook wat ik misschien nog niet weet en wat niet nodig is.
Dit prompt helpt om een lijst met stappen te maken. Je begint met enkele basisinformatie en maakt daaruit een volledige lijst van wat je moet doen om je doel te bereiken. Elementen om het in het prompt te verwerken: Ik wil iets bereiken (X) Ik weet een paar stappen (A, B, C) Vertel me alle stappen die ik moet doen Voeg toe wat ik nog niet weet Zeg wat niet nodig is. ImageChatGPT Recipe Pattern Other Probeer het zelf >
Gebruiken van meta-taal om prompts efficiënter te maken
Vanaf nu, wanneer ik [X] zeg, bedoel/beschrijf ik [Y].
Veel problemen, structuren of andere ideeën die in een prompt worden gecommuniceerd, kunnen beknopter, ondubbelzinniger of duidelijker worden uitgedrukt in een taal anders dan het Engels (of welke conventionele menselijke taal dan ook die wordt gebruikt om met een LLM te communiceren). Contextuele Verklaring; Wanneer ik X zeg, bedoel ik Y (of wil ik dat je Y doet) Voorbeeld: Vanaf nu, wanneer ik twee identificatoren typ gescheiden door een “→”, beschrijf ik een grafiek. Bijvoorbeeld, “a → b” beschrijft een grafiek met knooppunten “a” en “b” en een verbinding tussen hen. Als ik identificatoren scheid door “-[w:2, z:3]→”, voeg ik eigenschappen van de verbinding toe, zoals een gewicht of label. ImageChatGPT Meta Language Creation Pattern Other Probeer het zelf >
Context Prompt voor code
Bij het analyseren van de volgende stukken code, overweeg alleen [aspect] voor de volgende code: [Code]
Het doel van dit prompt is om gebruikers in staat te stellen context voor een gesprek met een LLM te specificeren of verwijderen. In dit geval gaat het alleen over code. Dit kan voor verschillende aspecten gebruikt worden. Voorbeeld prompt: Bij het analyseren van de volgende stukken code, overweeg alleen de beveiligingsaspecten. Binnen scope X Overweeg alsjeblieft Y Negeer alsjeblieft Z (Eventueel) begin opnieuw ImageChatGPT Context Manager Pattern ICT Probeer het zelf >
Visualisaties maken van AI output
Elke keer als ik je vraag om iets te visualiseren, maak dan een [type bestand / prompt voor technology] die ik kan gebruiken om een visualisatie te maken. Kies de juiste tools op basis van wat gevisualiseerd moet worden.
Dit patroon is bedoeld om de output van de LLM aantrekkelijker en makkelijker te begrijpen te maken voor gebruikers door het visueel voor te stellen. Voorbeeld prompt: "Elke keer als ik je vraag om iets te visualiseren, maak dan een Graphviz Dot-bestand of een DALL-E prompt die ik kan gebruiken om de visualisatie te maken. Kies de juiste tools op basis van wat gevisualiseerd moet worden." ImageChatGPT Visualization Generator Pattern Other Probeer het zelf >
Train taalvaardigheid
Ik wil mijn spreekvaardigheid in het Engels oefenen. Ik neem de rol van gast aan en jij de rol van ober. Ik kom het restaurant binnen en jij stelt mij een eerste vraag. Daarna geef ik je antwoord op je vraag. Daarna vraag je door of stel je een nieuwe vraag. Mijn leerdoel: eten kunnen bestellen en vragen om de menukaart. Stel 15 vragen en rond het gesprek daarna af. Als het gesprek is afgelopen geef je puntgsgewijs feedback op het gesprek. Ik wil feedback op [AANDACHTSPUNTEN]. Sluit de feedback af met verbetertips. Stel nu de eerste vraag in het Engels.
Train engels, of een andere taal, met dit scenario waar u eten gaat bestellen in een restaurant. ImageChatGPT The Flipped Interaction Pattern Education Probeer het zelf >
Research paper samenvatten
Maak een samenvatting van de paper hieronder. Geef daarbij antwoord op de volgende vragen: 1. Wat is het doel van de tekst? 2. Wat is de centrale vraag? 3. Wat zijn de hoofdbevindingen? 4. Wat zijn de aanbevelingen? Noteer puntsgewijs de belangrijkste begrippen met toelichting. Neem tot slot de literatuurlijst letterlijk over. Gebruik maximaal 10% van het origineel aantal woorden. Dit is het paper: [TEKST]
Laat chatGPT een research paper voor u samenvatten. ImageChatGPT Template Pattern Education Probeer het zelf >
Een stagegesprek oefenen
Ik wil bij dit bedrijf stagelopen. [INFORMATIE]. Jij neemt de rol van interviewer en gaat uitzoeken of ik geschikt ben om bij dit bedrijf stage te lopen. Stel specifieke vragen aan mij die te maken hebben met het bedrijf waar ik stage wil lopen. Zoek uit wat mijn leerdoelen zijn, welke begeleiding ik nodig heb, hoe ik het beste leer, over welke vaardigheden en kennis ik reeds beschik en wat mijn verwachtingen zijn. Begin het gesprek met: ‘Goedemiddag! Hoe gaat het?’ Stel vervolgens telkens één vraag, en dan geef ik antwoord. Na mijn antwoord vraag je door op mijn antwoord of stel je een volgende vraag. Na [GETAL] vragen rond je het gesprek af.
simuleer een stagegesprek voor een specifiek bedrijf ImageChatGPT Persona Pattern Other Probeer het zelf >
Tekststructuur genereren
Ik ga schrijven over [ONDERWERP]. Het doel van deze tekst is [DOEL]. De doelgroep is [DOELGROEP]. Genereer een mogelijke tekststructuur voor dit onderwerp met een inleiding, drie hoofdpunten en een conclusie.
genereer een tekststructuur voor een document over een bepaald onderwerp. ImageChatGPT Template Pattern Education Probeer het zelf >
Jezelf overhoren
Hieronder staat een tekst die ik wil leren. Ik wil graag dat je mij overhoort. Bedenk gerichte overhoringsvragen en stel telkens één vraag. Geef feedback als ik het fout heb, en ga door met de volgende vraag als ik het goed heb. Dit is de tekst: [TEKST].
Jezelf overhoren over een onderwerp of lesstof. ImageChatGPT The Flipped Interaction Pattern Education Probeer het zelf >
Suggesties voor studiehulpmiddelen
Bedenk een lijst van mogelijke 'study aids' voor het bestuderen en leren van de volgende leerinhoud: [LEERINHOUD]. Werk deze uit in bulletpoints.
vraag chatGPT om passende hulpmiddelen voor het studeren. ImageChatGPT Alternative Approaches Pattern Education Probeer het zelf >
To top