Future of Programming

Technologie trends

Default Header Image

Future of Programming

De Toekomst van het Programmeren (Future of Programming) is een onderwerp dat veel mensen interesseert, vooral degenen die betrokken zijn bij softwareontwikkeling. Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, maar er zijn wel enkele trends en ontwikkelingen die een beeld kunnen geven van hoe programmeren er in de toekomst uit zou kunnen zien. Een van de belangrijkste factoren die de Future of Programming zal beïnvloeden, is kunstmatige intelligentie (A.I.).

Trends

Dit zijn de belangrijke trends die de toekomst van het programmeren beinvloeden :

 • Kunstmatige intelligentie (AI) zal deel uitmaken van de toolkit van elke ontwikkelaar, maar deze niet vervangen. AI zal ontwikkelaars helpen om de productiviteit te verhogen en de kwaliteit van de software te verbeteren. Denk aan hulp bij taken als documenteren, testscripts genereren, vertaling, samenvattingen, bug fixing en meer. Ontwikkelaars integereren AI-platforms en -frameworks in hun applicaties. Neem Microsoft als voorbeeld: die heeft in al haar producten Copilot geintegreerd.
 • Programmeren zal meer abstract worden, met minder code of geen code nodig om applicaties en websites te maken. Ontwikkelaars zullen werken op een hogere abstractieniveau, met behulp van tools zoals serverless technologieën, containers en low code platforms. Ze zullen ook nieuwe vaardigheden moeten leren om applicaties te bouwen voor augmented reality (AR), virtual reality (VR), spraak en natuurlijke taalverwerking.
 • De programmeertalen van de toekomst zijn Go, Kotlin, Python, TypeScript, R, Scala, Swift, Rust, Ruby en Haskell. Deze talen zijn populair vanwege hun prestaties, schaalbaarheid, leesbaarheid, veelzijdigheid en compatibiliteit met AI- en cloudtechnologieën. Vaardigheid of gevorderde vaardigheden in deze talen zouden de technische vaardigheden van een professional verhogen en mogelijk meer kansen bieden bij het zoeken naar een baan.
 • Naast de voorgaande programmeertalen zal het “programmeren in menselijke taal en woord” een grote vlucht nemen. We hebben het over “Prompt Engineering”, waarbij de interactie tussen mens en machine wordt vereenvoudigd door natuurlijke taal te gebruiken. Dit veld is bijzonder relevant geworden met de opkomst van geavanceerde AI-systemen die kunnen programmeren, problemen oplossen en creatieve taken uitvoeren op basis van geschreven aanwijzingen. Prompt Engineering gaat niet alleen over het geven van instructies in menselijke taal, maar ook over het begrijpen van de nuances en context van die instructies. Het vereist een diepgaand begrip van zowel de technische aspecten van programmeren als de menselijke communicatie. Dit maakt het mogelijk om complexe taken te vertalen naar eenvoudige commando’s die AI-systemen kunnen interpreteren en uitvoeren. Met de voortdurende ontwikkeling van AI en machine learning, zal Prompt Engineering waarschijnlijk een essentiële vaardigheid worden voor ontwikkelaars, contentmakers en zelfs voor eindgebruikers die willen interageren met AI-systemen.

Gartner en de Future of Programming

Gartner, de leidende IT trendwatcher heeft deze voorspelling in augustus 2023 gepubliceerd:

AI-coding assistenten worden een gamechanger in softwareontwikkeling. Gartner zegt dat tegen 2027 de helft van de software-ontwikkelaars ze zal gebruiken, wat een enorme sprong is van de huidige 5%. Deze tools kunnen complexe code suggesties doen die ontwikkelaars veel productiever maken.

Bij AI-versterkte software engineering nemen tools de herhalende taken over, zoals standaardcode voor functies en tests. Zo kunnen de ontwikkelaars zich focussen op het ontwikkelen van nieuwe functies.

Platform engineering helpt bij het beheren van complexe technologie. Tegen 2026 zullen de meeste softwareteams platformteams hebben die herbruikbare tools en diensten leveren voor het maken van apps. Dit helpt om sneller waarde te leveren, terwijl kosten en risico’s beheerd worden.

Deze trends zijn nog in ontwikkeling, maar ze hebben het potentieel om de manier waarop we programmeren en software ontwikkelen fundamenteel te veranderen. Door deze trends te volgen en de benodigde vaardigheden te ontwikkelen, kunnen ontwikkelaars zich positioneren aan de voorhoede van technologische innovatie.

Wil je meer weten kijk dan op:

The end of coding?

A.I. zal niet het werk van programmeurs vervangen, maar aanvullen als een extra instrument in hun ’toolkit’. Programmeurs zullen nodig zijn om de requirements op te halen, om de logica, de structuur, de functionaliteit en de kwaliteit van de software te bepalen. Implementatie van nieuwe software blijft grotendeels mensenwerk. A.I. zal hen helpen om zich te concentreren op de meer complexe en creatieve aspecten van hun werk, en om sneller en efficiënter te werken. Programmeurs gaan steeds meer leren om samen te werken met A.I.-tools: ze beter begrijpen, te controleren en te verbeteren.

Daarom is het belangrijk dat programmeurs zich blijven ontwikkelen en bijscholen op het gebied van AI. Volgens een enquête onder meer dan 100 ontwikkelaars uit het netwerk van Proxify, is 91% van plan om in de toekomst meer AI-tools te gebruiken. Ze zijn ervan overtuigd dat deze technologieën hen zullen helpen om meer geavanceerde en foutbestendige code te schrijven, en ze willen zich verdiepen in de beste praktijken voor wat betreft de toepassing van AI in hun werk.

En verder…

Naast A.I. zijn er ook andere factoren die de Future of Programming beïnvloeden, zoals:

 • De opkomst van nieuwe programmeertalen, frameworks en platforms die beter aansluiten bij de behoeften en voorkeuren van programmeurs en gebruikers.
 • De blijvende toenemende vraag naar softwareontwikkeling in verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, onderwijs, entertainment, financiën en meer.
 • De groeiende diversiteit en inclusiviteit in de programmeerwereld, met meer vrouwen, jongeren, mensen met verschillende culturele achtergronden en mensen met verschillende vaardigheden die zich bezighouden met programmeren.
 • De grotere rol van ethiek, privacy en security in softwareontwikkeling, met meer aandacht voor de sociale en ecologische impact van software.

De Future of Programming is dus niet eenvoudig te voorspellen, maar wel spannend en uitdagend. Programmeren zal een steeds belangrijkere vaardigheid worden in de 21e eeuw, die veel kansen en mogelijkheden biedt voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Programmeren heeft de toekomst!

A.I. of Artificial Intelligence is een verzamelnaam voor technologieën die computers in staat stellen om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen, zoals leren, redeneren, beslissen en creëren. AI heeft al een grote impact gehad op verschillende domeinen, waaronder softwareontwikkeling. Het kan programmeurs helpen om sneller en beter code te schrijven, te testen, te debuggen en te optimaliseren. AI kan ook nieuwe mogelijkheden bieden voor het genereren van creatieve en innovatieve content, zoals beelden, video’s, geluiden en andere media. Sommige voorbeelden van AI-tools die al gebruikt worden door programmeurs zijn:

 • GitHub Copilot, is een code-aanvullingstool ontwikkeld door GitHub en OpenAI. Het ondersteunt gebruikers van geïntegreerde ontwikkelomgevingen zoals Visual Studio Code, Visual Studio, Neovim en JetBrains door automatisch code aan te vullen, waardoor het ontwikkelproces efficiënter en productiever wordt.
 • Google’s AutoML, een tool die automatisch machine learning-modellen kan genereren op basis van gegevens.
 • Generative Adversarial Network (GAN), een tool die realistisch ogende beelden, video’s, geluiden en andere media kan genereren die lijken te zijn gemaakt door mensen.
 • ChatGPT, een chatbot die natuurlijke taal kan begrijpen en genereren, en die miljoenen gebruikers heeft aangetrokken met zijn humoristische en soms controversiële antwoorden.

De toekomst van programmeren is een intrigerend terrein, doordrenkt met technologische vooruitgang en nieuwe uitdagingen. In deze evoluerende wereld is ethiek en verantwoordelijkheid van cruciaal belang. Laten we eens dieper ingaan op hoe deze aspecten een centrale rol spelen in de toekomst van programmeren.

Om te beginnen dragen programmeurs bij aan een immense verantwoordelijkheid bij het ontwerpen van systemen. Deze systemen hebben een directe impact op onze samenleving en individuele levens. Het is essentieel dat zij ethische normen hoog in het vaandel houden tijdens het ontwikkelingsproces. Net zoals programmeren geen eenduidige taak is, is ethiek dat evenmin. Er bestaat geen universele definitie van ethiek. Het is een filosofisch domein dat zich bezighoudt met wat als goed of juist handelen wordt beschouwd. 

Vooral bij AI komen er vaak ethische dilemma’s naar voren:

 • Bias: hoe gaan we om met AI-systemen die onbedoeld discrimineren?
 • Privacy: Hoe beschermen we privacy bij het gebruik van AI?
 • Verantwoordelijkheid: Wie is verantwoordelijk als een AI-systeem een fout maakt?

Voor de toekomst is het zeer van belang om na te denken over een ethisch raamwerk dat in elke situatie kan worden toegepast, onafhankelijk van onze eigen opvattingen.

Verder speelt het onderwijs een sleutelrol in het bevorderen van ethisch bewustzijn onder toekomstige programmeurs. Door ethische principes te integreren in het lesprogramma, kunnen docenten bijdragen aan een verantwoordelijke en respectvolle digitale samenleving.

De toekomst van programmeren wordt niet alleen bepaald door technologische innovaties, maar ook door de verantwoordelijkheid die we dragen ten opzichte van onze planeet. Duurzaamheid speelt een cruciale rol in dit evoluerende landschap.

Ten eerste zijn efficiëntie en energieverbruik belangrijke onderwerpen. Programmeurs zullen zich steeds meer richten op het ontwikkelen van algoritmen die minder energie verbruiken. Efficiënte code kan bijdragen aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van softwaretoepassingen. Ook zullen bedrijven en ontwikkelaars streven naar groenere IT-infrastructuur. Dit omvat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, energiezuinige servers en slimme energiebeheersystemen.

Het ontwikkelen van duurzame softwareoplossingen is essentieel voor het verminderen van de ecologische voetafdruk. Software die efficiënter gebruikmaakt van serverbronnen en energiezuinig is, draagt bij aan een groenere IT-sector. Dit kan worden bereikt door het implementeren van efficiënte cachingmechanismen, het optimaliseren van databasequery’s en het verminderen van netwerkverkeer.

Door gebruik te maken van cloudtechnologie kunnen programmeurs bijdragen aan een lager energieverbruik. Cloudoplossingen helpen bij het efficiënt beheren van servers en infrastructuur, waardoor de noodzaak voor fysieke hardware wordt verminderd.

Ook is het optimaliseren van datacenters is een cruciale stap in het verminderen van de ecologische impact van IT. Programmeurs kunnen bijdragen door het implementeren van efficiëntere koelingssystemen, energiebeheeroplossingen en slimme algoritmen voor resourcebeheer.

Door het verspreiden van bewustwording en educatie binnen de techgemeenschap kan er een grote impact gemaakt worden. Programmeurs kunnen anderen informeren over duurzaamheidspraktijken en het belang van groenere IT-oplossingen, waardoor een bredere impact wordt gecreëerd. Naast onderwijs kunnen programmeurs deelnemen aan open source-projecten gericht op duurzaamheid, zoals het ontwikkelen van energiezuinige applicaties. Hierdoor kunnen programmeurs bijdragen aan innovatieve oplossingen voor een groenere IT-sector.

Programmeurs die bij bedrijven werken, kunnen pleiten voor groene bedrijfsvoering en helpen bij het implementeren van milieuvriendelijke praktijken, zoals energiezuinige kantoren en recyclingprogramma’s.

Samenwerking met experts op het gebied van duurzaamheid, zoals ingenieurs, ontwerpers en milieuwetenschappers, is essentieel voor het ontwikkelen van holistische oplossingen. Door deze benaderingen te omarmen, kunnen programmeurs een belangrijke rol spelen in het bevorderen van duurzaamheid binnen de IT-sector en het creëren van een groenere toekomst.

Artikelen / blogs

To top