RPA en AI in de SDLC

Future of Programming

Default Header Image

Robot Process Automation (RPA) en Artificial Intelligence (AI) zijn twee technologieën die kunnen worden gebruikt om de softwareontwikkelingscyclus (SDLC) te verbeteren. De SDLC is het proces van het plannen, ontwerpen, ontwikkelen, testen, implementeren en onderhouden van software. RPA en AI kunnen helpen om sommige taken in de SDLC te automatiseren, te versnellen en te optimaliseren.

AI is een technologie die menselijke cognitie nabootst. AI kan leren, redeneren, zelfcorrectie, objectherkenning, besluitvorming en voorspellingen uitvoeren. AI kan worden gebruikt om taken te automatiseren die gebruik maken van ongestructureerde gegevens of complexe scenario’s, zoals het analyseren van teksten, afbeeldingen of spraak, het herkennen van patronen of anomalieën, het genereren van inzichten of aanbevelingen of het verbeteren van de klantervaring.

RPA en AI kunnen worden gecombineerd om intelligente automatisering (IA) te creëren. IA is een end-to-end intelligente automatiseringsoplossing die RPA en AI integreert om meer nauwkeurige en efficiënte automatisering mogelijk te maken die wordt aangedreven door een geïnformeerde kennisbasis. IA kan worden gebruikt om verschillende fasen van de SDLC te verbeteren, zoals:

  • Analyse: In deze fase kunnen teams ideeën, eisen en feedback van klanten en belanghebbenden verzamelen om de waardepropositie van het product te definiëren. Ze kunnen gebruik maken van IA-tools zoals virtuele assistenten en chatbots om vragen te beantwoorden, suggesties te doen of informatie te verstrekken.
  • Development: In deze fase kunnen teams code schrijven, testen en integreren met behulp van tools zoals Git. Ze kunnen ook gebruik maken van continue integratie (CI) om de code automatisch te valideren door middel van geautomatiseerde tests. IA kan helpen bij het detecteren en corrigeren van fouten in de code, het optimaliseren van de codekwaliteit of het genereren van code uit natuurlijke taal.
  • Deployment: In deze fase kunnen teams de software implementeren in verschillende omgevingen, zoals ontwikkeling, testen, staging en productie. Ze kunnen ook gebruik maken van continue levering (CD) om de software automatisch of handmatig te leveren aan de eindgebruikers. IA kan helpen bij het monitoren en beheren van de implementatieprocessen, het voorspellen en oplossen van problemen of het aanpassen aan veranderingen in de vraag.
  • Operate: In deze fase kunnen teams de prestaties, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de software monitoren, analyseren en optimaliseren. Ze kunnen ook tools gebruiken om incidenten op te lossen, feedback te verzamelen en verbeteringen aan te brengen. IA kan helpen bij het verzamelen en verwerken van gegevens uit verschillende bronnen, het genereren van inzichten of acties op basis van gegevensanalyse of machine learning of het verbeteren van de klantervaring door middel van personalisatie of chatbots.

Voor meer informatie over RPA en AI in de SDLC kun je deze bronnen raadplegen:

To top