Blockchain

Future of Programming

Default Header Image
Hoe Blockchain werkt

Blockchain is een technologie die het mogelijk maakt om transacties en gegevens op een veilige en efficiënte manier op te slaan en te delen in een netwerk van computers. Blockchain wordt ook wel een gedistribueerd grootboek genoemd, omdat het geen centraal punt heeft waar alle informatie wordt bewaard, maar elke computer in het netwerk een exacte kopie heeft van alle gegevens. Blockchain wordt gebruikt voor verschillende soorten toepassingen, zoals digitale munten, slimme contracten, eigendomsbewijzen en nog veel meer. Blockchain heeft een aantal voordelen ten opzichte van traditionele databases, zoals:

 • Onveranderlijkheid: Eenmaal opgeslagen informatie kan niet meer worden gewijzigd of verwijderd, waardoor fraude en manipulatie worden voorkomen.
 • Transparantie: Alle deelnemers aan het netwerk kunnen de informatie zien en controleren, waardoor vertrouwen en samenwerking worden bevorderd.
 • Efficiëntie: Transacties worden direct verwerkt en geverifieerd door het netwerk, zonder tussenkomst van derde partijen, waardoor kosten en tijd worden bespaard.

Voor meer informatie over blockchain, kun je de volgende bronnen raadplegen:

Toepassingen

Blockchain toepassing in het kopen van een huis

Blockchain kan je op verschillende manieren van nut zijn, afhankelijk van je interesses en behoeften. Hier zijn enkele voorbeelden van wat je met blockchain kunt doen:

 • Investeren in cryptovaluta: Cryptovaluta zijn digitale munten die gebruik maken van blockchain om transacties te beveiligen en te verifiëren. Er zijn honderden soorten cryptovaluta, zoals Bitcoin, Ethereum, Dogecoin en nog veel meer. Je kunt cryptovaluta kopen, verkopen, bewaren en uitgeven met behulp van speciale apps of websites. Cryptovaluta kunnen in waarde stijgen of dalen, afhankelijk van de vraag en het aanbod op de markt, dus er is een kans om winst te maken of verlies te lijden.
 • Gebruiken van slimme contracten: Slimme contracten zijn zelf-uitvoerende overeenkomsten die op blockchain draaien. Ze kunnen worden gebruikt om allerlei soorten transacties te automatiseren en te vereenvoudigen, zoals het kopen of verkopen van een huis, het verzekeren van een auto, het stemmen in een verkiezing, het doneren aan een goed doel en nog veel meer. Slimme contracten zorgen ervoor dat de voorwaarden worden nageleefd en dat de betalingen worden gedaan zonder tussenkomst van derden, waardoor tijd, geld en geschillen worden bespaard.
 • Beschermen van je identiteit en privacy: Blockchain kan je helpen om je identiteit en privacy te beschermen tegen hackers, fraudeurs en andere bedreigingen. Met blockchain kun je een digitale identiteit creëren die alleen jij kunt beheren en gebruiken. Je kunt zelf kiezen welke informatie je wilt delen en met wie, zonder dat je persoonlijke gegevens hoeft te onthullen of op te slaan op centrale servers. Je kunt ook gebruik maken van blockchain om je online activiteiten te versleutelen en te anonimiseren, zodat niemand kan zien wat je doet of waar je bent.

Er zijn veel mogelijke toepassingen voor blockchain in Nederland, zowel voor bedrijven als voor burgers. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe blockchain de toekomst kan veranderen in ons land:

 • Voorraadketenbeheer: Blockchain kan de efficiëntie, transparantie en veiligheid van de logistieke sector verbeteren. Met blockchain kunnen alle partijen in de keten de herkomst, kwaliteit en status van de goederen volgen, zonder dat er een centrale autoriteit nodig is. Dit kan leiden tot minder verspilling, fraude en fouten. Een voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat blockchain gebruikt voor voorraadketenbeheer is Circularise, dat een platform biedt om de circulaire economie te stimuleren.
 • Vastgoed: Blockchain kan het kopen, verkopen en verhuren van vastgoed vereenvoudigen en versnellen. Met blockchain kunnen eigenaren, makelaars, kopers, huurders en andere betrokkenen direct en veilig informatie en betalingen uitwisselen, zonder tussenkomst van notarissen, banken of andere derde partijen. Dit kan leiden tot lagere kosten, minder papierwerk en meer vertrouwen. Een voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat blockchain gebruikt voor vastgoed is LTO Network, dat een platform biedt om slimme contracten te creëren en te beheren.
 • Adverteren: Blockchain kan de effectiviteit, eerlijkheid en privacy van online adverteren verbeteren. Met blockchain kunnen adverteerders, uitgevers, consumenten en andere partijen direct en transparant samenwerken, zonder dat er een centrale partij nodig is die de data verzamelt en verdeelt. Dit kan leiden tot meer controle, minder fraude en meer relevantie. Een voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat blockchain gebruikt voor adverteren is AdEx Network, dat een platform biedt om gedecentraliseerde advertenties te plaatsen en te beheren.
 • Authenticiteit: Blockchain kan de echtheid, kwaliteit en waarde van producten en diensten garanderen. Met blockchain kunnen producenten, leveranciers, consumenten en andere partijen de authenticiteit van producten en diensten verifiëren, zonder dat er een centrale partij nodig is die de certificaten of keurmerken uitgeeft of controleert. Dit kan leiden tot meer vertrouwen, minder namaak en meer duurzaamheid. Een voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat blockchain gebruikt voor authenticiteit is Seal Network, dat een platform biedt om producten te beschermen en te traceren met behulp van NFC-chips.
 • Gezondheidszorg: Blockchain kan de kwaliteit, toegankelijkheid en privacy van de gezondheidszorg verbeteren. Met blockchain kunnen zorgverleners, patiënten, verzekeraars en andere partijen veilig en efficiënt medische gegevens en betalingen uitwisselen, zonder dat er een centrale partij nodig is die de data opslaat of beheert. Dit kan leiden tot betere diagnoses, behandelingen en preventie. Een voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat blockchain gebruikt voor gezondheidszorg is Medicalchain, dat een platform biedt om medische dossiers te delen en te beheren met behulp van blockchain.

Toekomstige ontwikkelingen

Blockchain is een technologie die voortdurend in ontwikkeling is en die veel potentieel heeft voor verschillende sectoren en toepassingen. Sommige van de toekomstige ontwikkelingen in blockchain zijn:

 • Verbeterde schaalbaarheid: Een van de grootste uitdagingen voor blockchain is het vergroten van de capaciteit om meer transacties te verwerken en te beveiligen, zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid, de decentralisatie of de kosten. Er zijn verschillende oplossingen in ontwikkeling om dit probleem aan te pakken, zoals het gebruik van lagen bovenop de bestaande blockchains, zoals Lightning Network voor Bitcoin en Plasma voor Ethereum. Deze lagen maken gebruik van slimme contracten om snelle en goedkope transacties mogelijk te maken, zonder dat ze elke transactie op de hoofdblockchain hoeven te registreren. Een andere oplossing is het gebruik van sharding, een techniek die de blockchain opsplitst in kleinere stukken, die parallel kunnen worden verwerkt door verschillende knooppunten. Dit verhoogt de doorvoer en vermindert de congestie op de blockchain.
 • Interoperabiliteit: Een andere uitdaging voor blockchain is het mogelijk maken van communicatie en samenwerking tussen verschillende blockchains, die elk hun eigen regels, protocollen en standaarden hebben. Er zijn verschillende projecten in ontwikkeling om dit probleem aan te pakken, zoals het gebruik van bruggen, die verbindingen leggen tussen twee of meer blockchains, zodat ze gegevens en waarde kunnen uitwisselen. Een voorbeeld hiervan is Polkadot, een netwerk dat bestaat uit meerdere gespecialiseerde blockchains, die met elkaar kunnen communiceren via een centrale blockchain. Een ander voorbeeld is Cosmos, een ecosysteem van onafhankelijke blockchains, die met elkaar kunnen communiceren via een gestandaardiseerd protocol.
 • Regulering: Een derde uitdaging voor blockchain is het omgaan met de juridische en regelgevende aspecten van de technologie, die vaak achterlopen op de innovatie en variëren per land of regio. Er zijn verschillende initiatieven in ontwikkeling om dit probleem aan te pakken, zoals het creëren van raamwerken, die richtlijnen en best practices bieden voor het gebruik en de ontwikkeling van blockchain. Een voorbeeld hiervan is het European Blockchain Partnership, een samenwerking tussen 30 Europese landen, die werken aan het opzetten van een Europese Blockchain Services Infrastructure, die grensoverschrijdende digitale diensten zal ondersteunen. Een ander voorbeeld is het Global Blockchain Business Council, een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van de acceptatie en het begrip van blockchain wereldwijd, door middel van onderwijs, belangenbehartiging en samenwerking.
 • Sociale impact: Een vierde uitdaging voor blockchain is het benutten van de sociale impact en de maatschappelijke waarde van de technologie, die vaak wordt overschaduwd door de commerciële en financiële aspecten. Er zijn verschillende projecten in ontwikkeling om dit probleem aan te pakken, zoals het gebruik van blockchain voor sociale doeleinden, zoals het verbeteren van de transparantie, de verantwoording en de efficiëntie van humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorg, onderwijs, milieu en mensenrechten. Een voorbeeld hiervan is UNICEF Ventures, een initiatief dat investeert in start-ups die blockchain gebruiken om sociale problemen aan te pakken, zoals het verstrekken van digitale identiteiten aan vluchtelingenkinderen, het faciliteren van donaties in cryptovaluta en het stimuleren van hernieuwbare energiebronnen. Een ander voorbeeld is ID2020, een alliantie die streeft naar het verstrekken van digitale identiteiten aan iedereen die er geen heeft, met behulp van blockchain en biometrische technologieën.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de toekomstige ontwikkelingen in blockchain, die laten zien hoe veelzijdig en veelbelovend de technologie is. Blockchain heeft het potentieel om de manier waarop we informatie en waarde opslaan, delen en uitwisselen te veranderen, en om nieuwe mogelijkheden te creëren voor innovatie, samenwerking en inclusie.

To top