Tekst naar tekst (Tekstgeneratie)

Generative A.I.

Default Header Image

Binnen de text-to-text categorie zijn meerdere tools die dit kunnen, maar de meest bruikbare blijft toch ChatGPT. ChatGPT is een soort Zwitsers zakmes wat je voor allerlei use-cases kan gebruiken.

Hieronder zijn wat prompts te lezen die studenten van Windesheim geproduceerd hebben tijdens een project over toepassing van Gen AI in Educatie, waarover later meer. Deze prompts laten de kracht zien van tools zoals ChatGPT en andere LLM’s.

 • Dronken AI
 • Vertaler
 • Uitleggen van begrippen
 • Het beste restaurant in Zwolle
 • Spoken Word
 • Javascript Docent
 • Groep 3 Rekenen
 • Patronen Herkennen
 • Een tech radar maken
 • Sarcasme
 • Rekenen
 • Grafieken en Wiskunde
 • Raspberry PI Help

Dit zijn enkele van de honderden prompts die we hebben gerealiseerd met ChatGPT. De mogelijkheden zijn eindeloos. Deze gesprekken zijn (meerendeels) in GPT-4 gevoerd. GPT-4 is een betaald model, maar GPT-3.5 (het basis model) is voor veel gevallen ruim voldoende.

Andere Tools

Andere tools die ook goed te gebruiken zijn onder andere;

 • Bing AI, een AI tool die informatie gebruikt van het internet door het GPT-3.5 en GPT-4 algoritme te combineren met het zoeken op internet.
 • Bard AI, een AI tool van Google die net zoals GPT-3.5 getraind is op grote bergen data.

Andere Velden die “geraakt” worden door generatieve AI

Beperkingen

Wanneer je het voor het eerst gebruikt lijkt het misschien tovenarij, maar er zijn ook dingen die het algoritme (GPT-3.5 en GPT-4) achter ChatGPT en Bing AI niet kan.

 1. Grote wiskundige formules; De modellen kunnen nog niet omgaan met grote wiskundige formules omdat het taalmodellen zijn. Kleinere sommen heeft het model vaak wel goed.
 2. Beperkte context; De modellen kunnen maar een bepaalde grote bericht ontvangen. De rest kan een model niet weten.
 3. Geen Bronnen (ChatGPT); ChatGPT toont niet waar de informatie vandaan komt.
 4. Hallucineren; Hallucineren is de term die gebruikt wordt wanneer een AI algoritme resultaten toont die niet kloppen, maar het algoritme wel doet alsof het het goede antwoord geeft. Oftewel; Het model heeft het fout maar doet wel voor alsof het het goede antwoord heeft.
 5. Privacy; Wanneer gebruik wordt gemaakt van AI tools moet altijd nagedacht worden over de informatie die de gebruiker invoert. Data kan gebruikt worden om een toekomstig model te trainen.
To top