Deepfakes

Generative A.I.

Default Header Image

By blurring the line between fact and fiction, deepfake technology could undermine public trust in recorded images and videos as objective depictions of reality.

Deepfakes zijn video’s of afbeeldingen gecreëerd door computerprogramma’s waarbij het gezicht of de stem van de ene persoon wordt vervangen door die van een ander. Met de voortschrijdende technologie is het maken van deze deepfakes voor veel mensen makkelijker en toegankelijker geworden. Deze toename baart velen zorgen, aangezien aangepaste video’s kunnen worden gebruikt om misleidende informatie te verspreiden of reputaties te schaden.

De opkomst van deepfakes kan zelfs het rechtssysteem uitdagen. Ze kunnen worden gebruikt om vals bewijs te creëren of om echte beelden in diskrediet te brengen. In rechtszalen, waar visueel bewijs traditioneel een belangrijke rol speelde, introduceren deepfakes een nieuw niveau van onzekerheid.

Hierdoor groeit de angst dat mensen video’s en andere mediavormen zullen gaan wantrouwen, zelfs als ze echt zijn. Het detecteren van deze nepvideo’s wordt een prioriteit. Maar naarmate de technologie achter deepfakes verbetert, wordt het steeds moeilijker om echt van nep te onderscheiden. Dit vormt een serieus probleem voor de samenleving en benadrukt de urgente behoefte aan regelgeving, geavanceerde detectietools en publieke bewustwordingscampagnes.

Een goede video over dit onderwerp is van Johnny Harris;

Video van Johnny Harris over Deepfakes

Om te laten zien hoe makkelijk het is laten we hier een voorbeeld zien. Deze video is met AI gegenereerd. Deze video is bedoeld voor educatieve doeleindes.

To top