Lectoraat Jeugd & Media

Lectoraten – Praktijkgericht onderzoek

Default Header Image

Het lectoraat Jeugd & Media van Windesheim streeft ernaar dat alle jeugdigen, ongeacht of ze een beperking hebben, gezond, veilig, en kansrijk gebruik kunnen maken van beeldschermmedia. Dit betekent dat ze bij het lectoraat Jeugd & Media veel met jongeren met een beperking te maken hebben, met hun ouders, en met hun verzorgers.

Onderzoek

Een van de zaken waar onderzoek naar gedaan wordt zijn jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het lectoraat werkt momenteel aan een idee voor een app die jongeren met een LVB helpt om de echtheid van online-informatie in te schatten. Deze jongeren zijn namelijk oververtegenwoordigd in de groep jongeren die problemen heeft met media. Door hun LVB trappen ze vaker in vallen. Ze worden bijvoorbeeld gechanteerd, of er wordt geld afgetroggeld.

Een ander probleem is het feit dat de huidige generatie jongeren met een LVB opgegroeid is als digitale generatie. Ze hebben dus meer verstand van digitale zaken dan hun begeleiders, die hun hier niet of niet goed bij kunnen helpen. Hier wordt echter wel iets aan gedaan. Er lopen projecten die als doel hebben om begeleiders beter wegwijs te maken met technologie. 

Innovaties

NepEcht App 

Het lectoraat zet zich in om aan een oplossing voor deze problemen te werken, dit doen ze samen met jongeren met een LVB en hun begeleiders. Het lectoraat Jeugd & Media werkt onder andere met een groep Windesheim studenten uit het Mobile Solutions semester. Zij ontwikkelen momenteel een app die jongeren met een LVB moet helpen bij het herkennen van nepprofielen op social media. De app is ontwikkeld in samenwerking met jongeren met een LVB, en heeft ook al één jongere geholpen bij het herkennen van een nep volgverzoek. Zij heeft een testversie van de app gebruikt om een volgverzoek te beoordelen, dat nep bleek te zijn. 

Toekomst

De trend Next UI is ook bij dit lectoraat zichtbaar. Hier kan bijvoorbeeld VR of AR een grote rol spelen. Deze tools kunnen gebruikt worden om jongeren met een LVB in gesimuleerde situaties te plaatsen, zodat ze al kunnen oefenen en ervaring op kunnen doen met situaties waar het voor hen vaak misgaat. 

Contactpersonen

Lectoraat Jeugd & Media op Windesheim.nl

To top